Baixo o lema "ESCOITA DENTRO DE TI", os colexios da Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas traballaremos o valor da apertura á trascendencia, para que todas as persoas que os compoñen, alumnos, mestres... recoñezanse como fillo de Deus e poidan atopar o sentido a súa vida en Xesús.

 

Para iso debemos baixar o volume do ruido que nos rodea e subir o son do noso interior, así aprender a escoitar o corazón. Desta maneira encontraremonos, non só con nós mesmos, senon tamén, con Deus, que está en cada un de nós, abrindonos a esa transcendencia inherente do ser humán.

 

#escoitadentrodeti

 

Bajo el lema ‘ESCUCHA DENTRO DE TI’, los colegios de la Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas trabajaremos el valor de la apertura a la trascendencia, para que todas las personas que los componen, alumnos, profesores… se reconozcan como hijos de Dios y puedan encontrar el sentido de su vida en Jesús.

 

Para eso debemos bajar el volumen del ruido que nos rodea y subir el sonido de nuestro interior, y así aprender a escuchar con el corazón. De esta manera nos encontraremos, no sólo con nosotros mismos, sino también, con Dios, que está en cada uno de nosotros, abriéndonos a esa trascendencia inherente al ser humano.

 

#escuchadentrodeti
Destacado: