Curso 2022 - 23

Obxectivo do ano

"Iso que ti me dás"

Como cada ano, queremos comunicarvos o obxectivo que dará unidade á nosa tarefa educativa no curso 2023-24. Seguindo os valores destacados na nosa proposta educativa, e que imos traballando de forma periódica, correspóndenos agora profundar no valor da GRATUIDADE. 

Como membros dunha comunidade educativa que vive a espiritualidade franciscana e o carisma de María Ana temos o compromiso de facer dos nosos colexios lugares onde se manteñan relacións próximas e sinxelas tal e como queda recollido na nosa Proposta Educativa. Por iso, durante este curso, algúns dos nosos proxectos pastorais irán encamiñados para que os nosos alumnos e alumnas, os principais protagonistas da educación, vivan e aprendan nun clima de convivencia baseado no respecto, a empatía e a acollida. 

Por iso, concretamos o noso obxectivo como segue: 

Redescubrir o valor da gratuidade a partir dunha sistema de relacións baseadas na liberdade, no amor, na caridade e no coidado entre os diferentes sectores da comunidade educativa fiel ao estilo franciscano da nosa Nai fundadora.

Obxectivos específicos a desenvolver no noso curso:

Descubrir os dons que Deus Pai depositou en cada un de nós e valoralos como un marabilloso tesouro que habemos de poñer ao servizo de todos os que nos rodean.

Experimentar a actitude de agradecemento persoal tras sabernos beneficiados dos dons recibidos que por amor de Deus se nos concederon. 

Ensanchar o noso corazón, descubrir os aspectos nos que podo colaborar de forma altruísta e estreitar vínculos de afectos e compromiso entre todos os que formamos a comunidade educativa (familias, alumnos, compañeiros…) coa natureza, a contorna e con Deus. 

Para expresar todo isto, escollemos para este curso un cartel sinxelo no que sobresae un corazón branco e aberto no que se introduce o lema do curso. No corazón apréciase unha leve sensación de movemento sobre un fondo laranxa que vira cara ao vermello representativo do amor e a caridade. 

O corazón do cartel, movido pola acción do Espírito Santo, lémbranos que o que recibimos gratis, deámolo gratis. Non nos gardemos nada, ofrezamos o mellor que teñamos ao irmán/a, en especial, aos máis necesitados. 

A gratuidade é facer as cousas sen esperar nada a cambio. Nesta sociedade é preciso crecer educando na compaixón e no compromiso, de aí a sensación de mobilidade que ten o corazón. 

Por último detállase o lema do ano, que se introduce paulatinamente no corazón aberto, sendo o recoñecemento do Ti especialmente significativo, debido a que como seres humanos recoñecemos a acción de Ti ( Deus Pai) nas nosas vidas. Pero tampouco podemos esquecernos do ti con minúsculas, que nos leva a pensar en tantas persoas que están ao noso redor e que se desviven por nós, entregándonos o mellor que teñen, sen esperar nada a cambio. Por todas esas accións que tanto Deus Pai como os nosos familiares, amigos, compañeiros… nos regalan diariamente e que imos gardando no noso corazón, DAMOS GRAZAS A DEUS.